Práce

  • Environmentální analýzy a prognózy.
  • Poradenská a konzultační činnost.
  • Zpracování odborných studií a posudků.
  • Hodnocení vlivů na životní prostředí, se zaměřením na EIA/SEA koncepce, územní plány.
  • Lektorská činnost.
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd.